Villa Palagonia en certificering

Afdrukken

Villa Palagonia is gecertificeerd en/of geaccrediteerd bij de onderstaande instellingen

ANVAG De Algemene Nederlandse Vereniging voor Ayurvedische Geneeskunde (ANVAG) is een onafhankelijke beroepsvereniging voor regulier en ayurvedisch geschoolde artsen en therapeuten, die zich beroepsmatig bezigen met het praktiseren van de ayurvedische geneeskunde.

Het BATC is een beroepsvereniging die als doel heeft eenheid te creëren en kwaliteit te verhogen binnen de natuurgerichte zorg. Het BATC bundelt de krachten van tientallen natuurgeneeskundig therapeuten en onderhandelt met de zorgverzekeraars om in aanmerking te blijven komen voor vergoeding.

AVAR Visitatiebureau is een algemeen landelijk en onafhankelijk werkend visitatiebureau dat kwaliteitsvisitaties verricht in de complementaire zorgsector. De doelstelling van AVAR is landelijk inzicht te geven in de dienstverlening van de zorgverleners en organisaties in deze zorgsector.

De Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg is een registratie-instituut voor vakbekwame en goed opgeleide artsen en therapeuten in de complementaire of alternatieve zorgsector. Als je als consument een behandelaar raadpleegt die in het SRBAG-register is opgenomen, dan kun je er op rekenen dat deze betrouwbaar is, goed is opgeleid en veilig behandelt.