Afdrukken

In de praktijk van Villa Palagonia wordt gewerkt volgens de traditionele Ayurveda, een medisch systeem dat al meer dan 5000 jaar in India bestaat. De ayurvedische wetenschap definieert gezondheid als een evenwichtig fysiek, mentaal en spiritueel leven, en niet slechts de afwezigheid van ziekte. Ayurveda beziet en behandelt de mens dan ook als een fysiek, mentaal en spiritueel wezen.

Veda, uitgesproken als ‘weed’ betekent weten, kennis, wetenschap. Ayus is leven. Het samengestelde woord ayurveda betekent dan ook wetenschap van het leven. Dit in al zijn aspecten. De term ‘ayus’ verwijst naar een natuurlijk en harmonieus functioneren van zowel het lichaam, als de geest als het spirituele leven.